Služby

Poskytujeme široké portfólio činností, ktoré pomáhajú skvalitňovať nehnuteľnosti klientov, udržiavajú ich v top stave a zvyšujú ich životnosť.

Hľadáte správcu alebo potrebujete poradiť?

Správa nehnuteľností

U našich partnerov preberáme zodpovednosť za komplexnú správu budov a nechávame im priestor sústrediť sa na samotnú podnikateľskú činnosť.

250-tisíc m2

administratívnych priestorov

200-tisíc m2

obchodných priestorov

Pri prevádzke nehnuteľností zabezpečujeme všetky technické a administratívne činnosti v súlade s účelom a charakterom konkrétnej stavby.

 • zabezpečenie dodávok energií a médií
 • prevádzka súborov techniky prostredia
 • dodávky a výmeny spotrebných materiálov
 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby
 • výkon pravidelných kontrol na úseku PO a BOZP
 • výkon predpísaných pravidelných revízií, prehliadok a skúšok
 • vypracovanie a vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie
 • recepčné a strážne služby

V rámci údržby poskytujeme komplexné služby, práce a činnosti, ktoré súvisia s použitými technológiami. Prioritou v tejto oblasti je dosiahnutie spoľahlivej, technologicky a energeticky efektívnej prevádzky.

 • pravidelné profylaktické kontroly
 • dodávky a výmeny náhradných dielov
 • odstraňovanie chýb a nedostatkov v rámci pravidelných revízií
 • preventívna údržba súborov techniky prostredia
 • výkon drobných, stredných a generálnych opráv

Súčasťou našich služieb je aj servis interiérových a exteriérových častí nehnuteľností. Postaráme sa o udržiavanie objektu vo výbornom stave.

 • drobné opravy interiérových prvkov – handyman
 • maliarske práce
 • úpravy a opravy povrchov
 • čistenie interiérov a exteriérov
 • výkon čistiacich prác pomocou horolezeckej techniky
 • starostlivosť o zeleň
 • letná a zimná údržba

Pre svojich partnerov zabezpečujeme nákup a riadenie všetkých technológií a služieb tretích strán.

 • príprava OPEX a CAPEX rozpočtov a ich riadenie
 • riadenie záruk a reklamačné konania
 • nákup a riadenie služieb a dodávok tretích strán
 • riadenie a správa agendy v oblasti PO, BOZP a ŽP

Žiadna otázka nie je zbytočná. Obrátiť sa nás môžete s akýmkoľvek problémom či dopytom v oblasti správy nehnuteľností. Prioritou našej technickej podpory je promptné riešenie problémov.

Radi vás privítame v príjemnom prostredí našej klientskej zóny, alebo sa s vami náš profesionálny konzultant stretne na mieste podľa vašej preferencie.

Hľadáte správcu alebo potrebujete poradiť?

Riadenie a vykonávanie stavieb

Náš prístup k poskytovaniu služieb v neobmedzenej šírke nás priviedol aj do oblasti stavebnej činnosti, ktorá je častou požiadavkou nájomcov. Realizujeme prestavby interiérov, rekonštrukcie či výmeny zariadení.

100-tisíc m2

administratívnych priestorov

100-tisíc m2

exteriérových plôch

Za projektom stojíme od jej vzniku. Dlhoročnými skúsenosťami, odbornosťou a inovatívnym prístupom dokážeme zreálniť i tie najodvážnejšie predstavy.

Klientom poskytujeme individuálne riešenia podľa ich požiadaviek, ako aj vizualizácie a technické poradenstvo pre uľahčenie rozhodovania.

Veríme, že kontinuálna projektová koordinácia všetkých činností súvisiacich s odovzdaním riešenia zákazníkovi eliminuje zdržania, nedostatočné pochopenie a prípadné chyby pri realizácii zámeru.
V rámci projektového manažmentu pripravíme:

 • priestorovú analýzu
 • vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného prevedenia

V rámci stavebnej činnosti pôsobíme na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Realizujeme stavby menšieho a väčšieho rozsahu a našim zákazníkom ponúkame široké portfólio stavebných prác.

 • fit-outy interiérov
 • prestavby, prístavby, rekonštrukcie
 • dodávky a montáže vzduchotechniky a klimatizácie
 • dodávky a montáže zdravotnej techniky a vykurovania
 • dodávky a montáže silnoprúdových a slaboprúdových elektro zariadení a sietí
 • stavebný dozor a inžiniering

Žiadna otázka nie je zbytočná. Obrátiť sa nás môžete s akýmkoľvek problémom či dopytom v oblasti správy nehnuteľností. Prioritou našej technickej podpory je promptné riešenie problémov.

Radi vás privítame v príjemnom prostredí našej klientskej zóny, alebo sa s vami náš profesionálny konzultant stretne na mieste podľa vašej preferencie.

Hľadáte správcu alebo potrebujete poradiť

Energetický manažment

Pomôžeme vám optimalizovať náklady pri správe nehnuteľností, znížiť energetickú náročnosť budov a zabezpečiť nepretržitý prístup k dátam o spotrebe energií vo vašich prevádzkach.

Služba určená najmä pre správcov a majiteľov budov a klientov, ktorí ďalej prenajímajú priestory.

 • zriadenie miestnej distribučnej sústavy (MDS)
 • kompletná prevádzka MDS vrátane plnenia všetkých legislatívnych náležitostí
 • v prípade požiadavky vieme poskytnúť pre prevádzkovateľa licenciu na prevádzku

Pomocou smart technológií a softvéru vieme monitorovať spotrebu energií v reálnom čase, analyzovať ju a priniesť návrhy na optimalizáciu výdavkov.

 • nepretržitý online prístup k dátam
 • analýza spotreby konkrétnych zariadení
 • optimalizovanie zmlúv s dodávateľmi energií

Realizácia energetickej bilancie prevádzkovania budovy. Analýza optimálneho využívania zariadení pri výrobe chladu, tepla a osvetlenia.

 • návrhy úsporných prevádzkových riešení
 • návrhy investícií s krátkodobou návratnosťou

Kompletná realizácia na kľúč vrátane inžinieringu a vybavovania povolení u distribútora elektrickej energie.

 • realizácia energetickej bilancie a návrh veľkosti elektrárne
 • zabezpečenie údržby zariadení
 • diaľkový monitoring elektrárne
 • možnosť realizácie aj prostredníctvom prenájmu strechy bez potrebných investícií majiteľa objektu